Acceseaza versiunea demo . Utilizator si parola : admin

 

Vanzari

 • Managementul clientilor.
 • Managementul ofertelor
 • Transformarea ofertelor in comenzi vanzare
 • Managementul comenzilor de vanzare
 • Livrari complete sau partiale pe baza comenzilor de vanzare
 • Facturi clienti
 • Facturare recurenta
 • Exportul documentelor in format .pdf si expedierea acestora prin e-mail
 • Liste de preturi
 • Conversia automata a preturilor din monede straine in moneda locala
 • Incasari complete sau partiale
 • Comenzi si facturi de retur
 • Consolidari comenzi vanzare
 • Posibilitatea preluarii articolelor in factura din livrarile anterioare
 • Facturi de avans si de stornare
 • Generare note contabile automate la inregistrarea facturii  si a incasarii
 • Previzualizare note contabile automate
 • Reconstiuirea automata a loturilor in cazul retururilor de marfuri
 • Fisa client
 • Lista facturi clienti
 • Import din .csv pentru clienti, liste preturi si linii oferte / comenzi de vanzare

Achizitii

 • Managementul furnizorilor
 • Managementul comenzilor de cumparare
 • Receptii complete sau partiale pe baza comenzilor de cumparare
 • Posibilitatea actualizarii automate a pretului de cumparare in functie de pretul din ultima receptie.
 • Posibilitatea asocierii codurilor articolelor cu codurile de furnizor.
 • Generarea automata a comenzilor de cumparare din calculul necesarului de aprovizionare.
 • Facturi furnizori
 • Exportul documentelor in format .pdf
 • Plati complete sau partiale
 • Comenzi si facturi de retur
 • Consolidari comenzi cumparare
 • Posibilitatea preluarii articolelor in factura din receptiile anterioare
 • Facturi de avans si de stornare
 • Generare note contabile automate la inregistrarea facturii  si a platii
 • Previzualizare note contabile automate
 • Reconstiuirea automata a loturilor in cazul retururilor de marfuri
 • Fisa furnizori
 • Lista facturi furnizori
 • Import din .csv pentru furnizori, linii comenzi de cumparare

Stocuri

 • Managementul articolelor de stoc
 • Numar nelimitat de gestiuni ( depozite )
 • Metode de evaluare : FIFO , LIFO , Lot selectat
 • Intrari in stoc ( receptii )
 • Note de intrare-receptie ( NIR )
 • Evidenta receptiilor partiale si a diferentei ramase de aprovizionat
 • Conversia preturilor de cumparare din monede straine in moneda locala.
 • Intrari in stoc concomitente cu inregistrarea facturii de furnizor.
 • Iesiri din stoc ( livrari )
 • Avize de expeditie si bonuri de consum.
 • Evidenta livrarilor partiale si a diferentelor ramase de livrat
 • Iesiri din stoc concomitente cu inregistrarea facturii catre client.
 • Transferuri intre gestiuni aflate in aceeasi locatie sau in locatii diferite
 • Trasabilitatea miscarilor de stoc la nivel de lot
 • Nivele de reaprovizionare la nivel de articol si raport reaprovizionare
 • Necesar de aprovizionare in functie de criterii diverse ( nivel reaprovizionare, necesar vanzare sau/ si productie, etc )
 • Previzionari stocuri
 • Posibilitatea selectarii reperelor de aprovizionat in functie de pretul cel mai mic sau termenul de livrare cel mai scurt
 • Generare note contabile automate la tranzactiile de stoc
 • Previzualizare note contabile automate
 • Interogari complexe a articolelor de stoc
 • Lista tranzactii stoc si lista inventar
 • Balanta stocurilor

Productie

 • Managementul comenzilor de productie
 • Sabloane productie
 • Lansare comenzi productie prin multiplicare sabloane
 • Produselor finite si prefabricate
 • Materii prime si auxiliare
 • Evidenta deseurilor
 • Distribuitie costuri pe comanda de productie
 • Previzualizare note contabile automate
 • Creare automata de comenzi de cumparare pentru materiale/consumabile indisponibile procesului de productie
 • Generare automata de comenzi de productie pe baza scaderii produselor finite sub stocul minim
 • Rapoarte ce prezinta necesarul de productie sau stadiul productiei
 • Alerte pentru scaderea produselor finite sub stocul minim
 • Verificarea automata a stocului de materii prime/consumabile la lansarea in productie

Contabilitate

 • Culegerea datelor prin module intuitive (facturi clienti, furnizori, incasari, plati, note contabile diverse)
 • Contari automate a documentelor pe baza unor modele preconfigurabile
 • Numar nelimitat de dimensiuni contabile
 • Fise de cont filtrate pe dimensiuni contabile
 • Plan de conturi flexibil, dupa cerintele utilizatorului
 • Posibilitatea importarii planului de conturi
 • Note contabile sablon pentru cresterea eficientei
 • Realizarea de rapoarte financiare si balante sintetice, analitice si personalizate,
 • Generarea declaratiilor fiscale (D100, D101, D300, D394)
 • Reevaluarea soldurilor in valuta si generarea automata a notelor contabile aferente
 • Imobilizari (amortizare liniara, degresiva, accelerata) si generare automata a planului de amortizare si a notelor contabile
 • Generarea bilantului contabil
 • Generarea automata a diferentelor de curs valutar
 • Verificari automate extinse de sfarsit de luna
 • Inchiderea automata a conturilor de venituri și cheltuieli
 • Inchiderea automata lunara sau trimestriala a conturilor de TVA
 • Actualizare legisativa la zi

Salarizare

 • Permite optimizarea activitatilor de resurse umane
 • Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate
 • Generare automata a declaratiei unice 112 conform ultimelor norme legislative
 • Calculul automat al tuturor tipurilor de concediu
 • Generarea de note contabile automate
 • Posibilitatea de a gestiona elementele salariale si raportari ale cheltuielilor salariale pe centre de cost
 • Optiune de trimitere a fluturasilor de salariu pe email
 • Generare state de plata
 • Gestionare tichete de masa si tichete cadou
 • Introducere avansuri (suma fixa, procentual din brut sau procentual din net)
 • Actualizare salariu minim/mediu pe economie, coeficienti de deducere, suma de deducere personala;
 • Actualizare taxe salariat si cheltuieli societate, precum si modul lor de calcul;
 • Asigura calculul salariilor pornind de la numarul orelor efectiv lucrate, înregistrate print-un sistem de pontaj
 • Posibilitate de export a rapoartelor în format PDF
 • Permite configurari complexe, care sa raspunda nevoilor salariale