Productia si planificarea resurselor materiale (MRP)

Productia si planificarea resurselor materiale (MRP)

Qubicor 5 ofera o serie de rutine pentru gestionarea procesului de productie.

Verificare stoc

Un obiectiv principal al implementarii unui sistem integrat in companiile care desfasoara procese de productie este evitarea sincopelor cauzate de lipsa materiilor prime sau a celor auxiliare.
Rutina Verificare stoc presupune centralizarea materialelor aflate pe comenzile de productie planificate, insumarea acestor cantitati si verificarea existentei unui stoc disponibil suficient pentru lansarea in productie a acestor comenzi.
Rutina ofera posibilitatea crearii automate a comenzilor de cumparare prin gruparea materialelor care provin de la acelasi furnizor.
Se poate accesa din meniul Comenzi → Comenzi productieVerificare stoc.
Se poate alege o perioada.
Se afiseaza toate comenzile de productie planificate.
Se selecteaza comenzile (care n-au fost implicate in alta rutina) pt. care se doreste verificarea existentei stocului materiilor prime si/sau auxiliare necesare productiei.
Stocul disponibil se calculeaza astfel:

 • stoc fizic = cantitatea de componente (materii prime si consumabile) din comenzile de productie planificate selectate
 • cantitatea in productie = suma dintre cantitatile de componente din comenzile planificate si cele lansate in productie
 • stoc disponibil = stoc fizic – cantitatea in productie

Se afiseaza lista stocurilor disponibile pt. materiile prime/consumabilele necesare lansarii in productie a comenzilor selectate.
Pentru toate materiile prime/consumabile care au stocul disponibil negativ, se genereaza comenzi de vanzare pt. fiecare furnizor in parte.
Comenzile de productie care au fost luate in calcul se marcheaza ca sa nu se mai ia in considerare din nou si sa nu se mai poata modifica (altfel riscandu-se o aprovizionare excesiva).

Propuneri productie

Se genereaza comenzi productie pe baza scaderii produselor finite sub stocul minim.
Se poate accesa din meniul Comenzi → Comenzi productie se apasa pe Propuneri prod.
Pentru aceasta:

 • se verifica toate produsele finite (setate ca produse finite in nomenclatorul de articole) aflate in toate depozitele.
 • se determina cantitatea de produse finite care se afla in comenzile de productie lansate si planificate.
 • se determina stocul minim si stocul fizic pt. fiecare produs finit in parte.
 • se verifica stocul disponibil = stoc fizic + cant. in productie – stoc minim.

Daca stocul disponibil este negativ, se genereaza comenzi de productie planificate pe baza sabloanelor pt. fiecare produs finit in parte (se multiplica sablonul cu stocul disponibil).

Necesarul de productie

Se genereaza un necesar de productie pe baza comenzilor de vanzare.
Se poate accesa din meniul Rapoarte → Rapoarte comenzi → Necesar productie.
Se alege depozitul de produse finite si perioada.
Din lista de comenzi de vanzare se aleg comenzile pt. care se doreste verificarea necesarului de productie.
Se genereaza un raport cu produsele finite si cantitatea necesara de dat in productie.
(Se face diferenta intre cantitatea comandata si cantitatea livrata din comenzile de vanzare si rezulta cate produse finite mai trebuie produse).

Stadiul productiei

Se poate accesa din meniul Rapoarte → Rapoarte comenzi → stadiu productie.
Se alege perioada.
Pentru fiecare comanda in parte se afiseaza un tabel care cuprinde:

 • Nr comanda
 • Data comanda
 • tip articol
 • Cod articol
 • Cantitatea comandata
 • Cantitatea livrata
 • Procentul de realizare la nivelul fiecarei componente ale comenzii
 • Procentul de realizare la nivelul comenzii

Daca se bifeaza Pe comanda, se genereaza un raport cu procentul de realizare la nivelul fiecarei comenzi in parte.
Alerte produse finite sub stocul minim

La logarea in cont, personele desemnate vor primi alerte referitoare la scaderea produselor finite sub stocul minim.In alerta apare codul produsului si cantitatea necesara care trebuie produsa. aceste alerte vor persista pana se lanseaza in productie articolele respective (vezi Propuneri productie).
Se afiseaza doar cele mai noi 3 alerte.
Pentru a vizualiza si restul alertelor, se da click pe Toate alertele.

Verificare stoc componente pt. comenzile de productie

Dupa planificarea unei comenzi de productie, aceasta se va lansa in productie.
La lansarea in productie, se va verifica automat daca exista in stoc componentele necesare realizarii produsului finit respectiv. Daca unele materii prime / consumabile nu exista pe stoc, comanda nu va fi lansata in productie.
Lansarea in productie

O comanda de productie planificata se poate lansa in productie.
Acest lucru se poate face in doua moduri:

 • Din meniul Actiuni asociat fiecarei comenzi se alege Lansare.
 • Daca inainte de lansare, se doreste modificarea unei comenzi de productie, din meniul Actiuni asociat se alege Modificare. Se fac modificarile apoi, din antetul comenzii, se alege Lansata si apaoi se apasa pe Modifica cmd.

Astfel, o comanda intra efectiv in productie.
Materialele necesare sunt scoase din gestiuni si inmanate persoanelor care se ocupa de fabricarea produsului, pe baza de bon de consum.

Inchiderea comenzii de productie

Productia se considera incheiata atunci cand sunt indeplinte cumulativ conditiile:

 • cantitatile aflate in comanda in sectiunea Materiale consumabile sunt egale cu cantitatile iesite din depozitele corespondente prin rutina Iesiri stoc.
 • cantitatile aflate in comanda in sectiunea Materii prime sunt egale cu cantitatile iesite din depozitul de materii prime prin rutina Iesiri stoc.
 • cuantumul orelor de manopera (sau unitatile aflate in comanda pentru alte operatiuni) sunt egale cu cele pontate (la inchiderea comenzii, orele pontate vor fi egale cu orele de manopera).

In cazul in care conditiile se mai sus sunt indeplinite, comanda de productie poate fi inchisa alegand optiunea Inchidere din meniul Actiunii al comenzii respective.
Operatiunea de inchidere presupune calculatia costului produsului finit, incarcarea gestiunii de produse finite selectate in comanda cu cantitatea de produse finita comandata si trecerea comenzii de productie in istoric.
Iesirea din stoc trebuie facuta obligatoriu in ordinea Materiale consumabile, apoi Materii prime.
Atentie: Cantitatea de produse finite este cea stabilita in comanda, nu se pot considera cantitati partiale ca fiind fabricate.

About the Author

mm

Radu Sandu este Senior programator si membru al echipei de dezvoltatori Qubicor 5

Comentariu

Your email address will not be published.